Stříhání ovcí

Střiž, ošetření a třídění vlny

Na střiž je třeba ovce připravit. Příprava spočívá v odstranění předmětů, které mohou střiž komplikovat (zvonce, ohlávky, zbytky nevypratelné barvy). Před střiží by ovce neměly zmoknout. Stříhat se mají ovce v suchém a čistém prostředí.

Máte-li menší stádo, dohodněte se s ostatníma a ostříhání naplánujte společně (lze se tak podělit o cestovné).

Ke stříhání je zapotřebí rovná plocha, 220V, místo 2-2,2 m nad zemí k zavěšení strojku v případě použití stříhačského vozíku je zavěšení strojku zajištěno.

Ovce musí být uzavřeny do  malé ohrady poblíž místa stříhání ze kterého se následně naženou do stříhačského vozíku.

Počet střiží závisí na charakteru rouna. Merinky se stříhají jednou ročně, protože se požaduje přirozená délka rouna nejméně 6,5 cm.Proto je vhodné stříhat i ostatní plemena s roční délkou vlny 10-12 cm pouze jednou. Při delší vlně je možné doporučit 2 střiže za rok, případně 3 stříže za 2 roky.

Termín střiže je ovlivněn pohlavím. Berani by se měli stříhat 4-6 týdnů před připouštěcím obdobím, bahnice  před porodem a nebo až když je již ovce nějakou dobu na čerstvé pastvě a vlna přirůstá a jehňata již neodebírají velké množství mléka.

Chovná jehňata je vhodné stříhat po odstavu, jatečně dospělé kusy tak, aby při prodeji byla délka vlny alespoň 1,5 cm a byla tak zachována kvalitní kožešnická surovina.

Vlastní střiž se provádí elektrickými stříhacími strojky, ovce se běžně stříhají na zemi na podložce - rychlostřiž, tj. australským a novozelandským způsobem.

Třídění vlny se provádí tak, že se z rouna odstraní hrubé nečistoty,zbytky nevypratelné barvy, defektní vlna. Krátkou vlnu z břicha odděluje střihač.

Vlna se třídí podle skupin: barvy - bílá a barevná zvlášť, oddělit by se měla vlna kratší do 6,5 cm (např. 2x ročně střiž). Samostatnnou, neprodejnou skupinou je vlna označena nevypratelnou barvou (značkou), vlna s velkým množstvím rostlinných zbytků - zakrmená, nadměrně znečištěná (kaštany) apod.

Uskladnění vlny: vlna se má skladovat vždy suchá na suchém a vzdušném místě. Vlna se uchovává v žocích, které musí být uzavřeny, aby se k vlně nedostali moli. Pokud je vlna v žocích volně otevřených, je potřeba ji do 1 roku zpracovat.  Po této době vlnu napadají moli a rychle se množí. Dokažou vlnu úplně znehodnotit, tato vlna již nemůže být vykoupena.